วิธีการขอลี้ภัยในเบลเยียม

จะขอลี้ภัยในเบลเยี่ยมได้อย่างไร?

คุณสามารถขอลี้ภัยในเบลเยียมได้ก็ต่อเมื่อคุณกลัวการกดขี่ข่มเหงในประเทศของคุณเอง เบลเยียมดำเนินการตามอนุสัญญา UNHRC 1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ ชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาในเบลเยี่ยมมีสิทธิที่จะขอลี้ภัยได้

อ่านเพิ่มเติม